Η γειτονιά μας, η πόλη μας

Ένας ακόμη γονιός της τάξης μας ήρθε να μας μιλήσει. O κ. Γκιώνης Κωνσταντίνος με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, μας μίλησε για την πόλη της Αμφίκλειας και τις γειτονιές της. Τόνισε την ευθύνη του Δήμου για την καθαριότητα, την ομαλή λειτουργία των υπηρεσίων, περιορίζοντας τις αναφορές του στα όρια της γειτονιάς, αφού αυτό είναι που μπορούν να καταλάβουν εύκολα τα παιδιά. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλλον κάποια από αυτά ίσως έχουν πολιτικό μέλλον! 

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας

ΘΕΜΑ: Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Πράξεων:«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρωνΒ εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τηχρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σελίδες