Ευέλικτη ζώνη:Τηλεόραση και παιδί

Στα πλαίσια τη Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά συμπλήρωσαν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο που είχε θέμα στάσεις, συμπεριφορές και προτιμήσεις τους σχετικά με την τηλεόραση, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Το κάθε παιδί πήγαινε μπροστά στον υπολογιστή, συμπλήρωνε τη φόρμα και ιδού τα συνολικά αποτελέσματα από τους 18 μαθητές της Γ΄τάξης:

H κοινότητα στην Α΄τάξη

 Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, προσκαλέσαμε στην τάξη μας έναν νέο αγρότη, τον κ. Γιάννη Βαφιά, να μας μιλήσει για καλλιέργειες της περιοχής μας, όπως το σιτάρι, το βαμβάκι, την ελιά και τις βιολογικές καλλιέργειες.

Σελίδες