Δ.Ο.Ε. Ανοιχτή επιστολή, προς τους γονείς των μαθητών μας

Για να διαβάσετε την επιστολή

http://www.doe.gr/