Παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές της Α΄Δημοτικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας