Δημοτική Κοινότητα Αμφίκλειας Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου "28ης Οκτωβρίου 1940"

Ενημέρωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα λάβουν χώρα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/8-9-20 Κ.Υ.Α (Β’ 3780).

Σελίδες