Διαδικτυακή εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Λαμίας

Το Μουσικό Σχολείο Λαμίας και ο Δήμος Λαμιέων, θα σας παρουσιάσουν
διαδικτυακή εκδήλωση για την 25η Μαρτίου την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 11
π.μ. στο site του Δήμου Λαμιέων:

Ο Εθνικός Ύμνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Ο Εθνικός Ύμνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδει τον ύμνο στη νοηματική γλώσσα, στην γλώσσα των Ελλήνων Κωφών και Βαρήκοων.Πρόκειται

Παρατείνεται η προθεσμία για τις εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Σελίδες