Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Αμφίκλειας

Αγαπητοί γονείς,

Αύριο, Δευτέρα 18/01/2021, σύμφωνα με την υπ'αρίθμ.259/17-01-2021 απόφαση της δημάρχου Αμφίκλειας - Ελάτειας δε θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες της Αμφίκλειας.

Οι μαθητές θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για οποιαδήποτε απορία θα ενημερωθείτε από την εκπαιδευτικό της αντίστοιχης  τάξης με μήνυμα στην η-τάξη (e-class) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου

Ευγενία Πανουργιά