Αποχαιρετισμός της ΣΤ τάξης

Κατηγορία: 

 Παρασκευή 12.06.2015. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρωτίστως, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων επικουρικά, έδωσαν και πάλι το κάτι παραπάνω παράλληλα και με την δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, για μια αξέχαστη γιορτή αποφοίτησης.

Συμπληρωματικά, μερικές προπολεμικές κυρίως φωτογραφίες αποφοίτησης από το συγκεκριμένο Σχολείο, δίνουν την έννοια της συνέχειας.

Δ.Ι.Κ.

Φωτο [ΔΙΚ]:   https://onedrive.live.com/?cid=44f091f4fe6f7186&id=44F091F4FE6F7186%216240&path=/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%9C%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%2012.06.2015%20%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%E2%80%99%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&sff=1&authkey=!AKQcfNsh2iWLL1o