Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Σχολικής μας Μονάδας την Πέμπτη 18/02/2021

Αγαπητοί γονείς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, η Σχολική μας Μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/%CE%A82%CE%A6%CE%927%CE%9B%CE%97-90%CE%9A-1.pdf