Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση σε μαθητές και γονείς από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας