«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22»&«Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021- 22»

.Σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς χάθηκαν αναρτήσεις από την ιστοσελίδα μας,


όταν προέκυψε  τεχνικό πρόβλημα για τρεις ημέρες από την υποστήριξή της.

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Σχολικής μας Μονάδας την Πέμπτη 18/02/2021

Αγαπητοί γονείς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, η Σχολική μας Μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/%CE%A82%CE%A6%CE%927%CE%9B%CE%97-90%CE%9A-1.pdf

Σελίδες