Ενημέρωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα λάβουν χώρα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/8-9-20 Κ.Υ.Α (Β’ 3780).

Επιστροφή στο σχολείο -Οδηγίες για παιδιά

 
Παρακαλώ θερμά τους γονείς να το δουν τα παιδιά και να συζητήσετε μαζί τους όλες τις λεπτομέρειες.
Σας ευχαριστώ πολύ!
Η Διευθύντρια
Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα

Σελίδες