: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εγγραφές μαθητών/τριών στο δημοτικό σχολείο για το Σχολικό Έτος 2020-2021 θα γίνουν από 15-05-2020 έως και 29-05-2020, δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2020. Αναλυτικότερα:

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα τηλε-μαθημάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοι μαθητές και γονείς του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας,

αυτό είναι το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα τηλε-μαθημάτων της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με το οποίο θα συνεχίσουμε εως που να ανοίξουν τα σχολεία.

Σελίδες