Παράταση αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων ~ Ενημέρωση

 Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ανακοινωθέντων μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ( ΦΕΚ Β 1308/3.4.2021 ),

Σελίδες