Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

http://www.generationsatschool.eu/hu/activity/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%C...