Αίνιγμα

 

Τάξη Ε΄ Γρηγορία

Λύση: Είναι το "βιβλίο"