Ανακυκλώνουμε

 

             Ανακύκλωση Χαρτιού              

Κάθε χρόνο μια σχολική μονάδα καταναλώνει μεγάλες ποσότητες χαρτιού. Τα σχολικά εγχειρίδια και τα τετράδια των μαθητών/τριών στο τέλος κάθε σχολικού έτους δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο όγκο ανεπιθύμητου χαρτιού.Το μεγαλύτερο μέρος όμως του σχολικού χαρτιού, αλλά και του χαρτιού που προέρχεται από την οικιακή χρήση, μπορεί να ανακυκλωθεί. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού, αφορά κυρίως σε σχολικά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί.

Το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας σε συνεργασία με το Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας και το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” συμμετέχει στη Δράση ανακύκλωσης “Το χαρτί του Μέλλοντός μας-Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία”.Μετά τη συλλογή του χαρτιού ο Φο.Δ.Σ.Α έχει αναλάβει τη μεταφορά του προς ανακύκλωση.

Στη συνέχεια, ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα παραλάβει τα σχολικά βιβλία και μετά την ανακύκλωσή τους θα επιστρέψει τα έσοδα, μέσω του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, στα σχολεία, με τη μορφή φωτοτυπικού χαρτιού.

Φέρτε όσα σχολικά βιβλία και τετράδια δεν χρειάζεστε

                                                                    να τα ανακυκλώσουμε!