Το Αποτύπωμα του '21 στον τόπο μου, Αμφίκλεια-Δαδί

Στη Χορευταριά θα δοθούν οι έπαινοι στους μαθητές των τάξεων(Ε΄και ΣΤ΄) του σχολικού έτους 2020-2021 που συμμετείχαν στο αντίτοιχο πρόγραμμα.