Αρχαιολογική Συλλογή στην Ελάτεια

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αρχαιολογική συλλογή Ελάτειας:

χώμα-πέτρα-κόκκαλο

Οι πήλινες δημιουργίες μας (ειδώλια, σφραγγίδες, εργαλεία),

πιστά αντίγραφα από τα αρχαιολογικά  ευρήματα της περιοχής,

Ευχαριστούμε την αρχαιολόγο κ. Σοφία Δημάκη.