Δεντροφύτευση-Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας

 

 

 

 

 

 

 

φωτογραφίες: Δ. Καλπύρης