Διώχνουμε τη βία με τα βιβλία

Οι μαθητές της Δ΄τάξης διαβάζουν στους μαθητές της Β΄τάξης βιβλία κατά της σχολικής βίας.