Εκδρομή των τάξεων Γ΄-Δ΄στους αρχαιολογικούς χώρους του Ορχομενού και της Χαιρώνειας -1/6/2012