Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας από τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ Τάξεων.