Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ταχυδρομείο

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ταχυδρομείο Αμφίκλειας

Στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας μάθαμε να γράφουμε επιστολή

 

Έτσι επισκεφτήκαμε το Ταχυδρομείο Αμφίκλειας

Ο κ. Λουκάς και ο κ. Γιάννης πρόθυμα μας βοήθησαν και μας ενημέρωσαν

Ευχαριστούμε πολύ!

Γ΄τάξη