Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Γ' ΤΑΞΗ (Γ1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

3η ώρα

 

  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

4η ώρα

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

5η ώρα

Ιστορία
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μουσική
ΠΕ70 - ΡΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6η ώρα

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ