Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ε' ΤΑΞΗ (Ε1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3η ώρα

Φυσικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

4η ώρα

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5η ώρα

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6η ώρα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7η ώρα

Μουσική
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ