Ευ ζην

Φέτος, 2013-14, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το Πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ για τους μαθητές της Α΄τάξης.