Φυσική Αγωγή - Δραστηριότητα

https://e-geografia.eduportal.gr/files/olympic-games/story_html5.html

Η δραστηριότητα Ολυμπιακά αθλήματα-Παιχνίδια είναι για όλες τις τάξεις.

Ξηροκώστα Κωνσταντία, ΠΕ11