Γ΄ Γλώσσα - Γιορτάζω και θυμάμαι

24/03/2020

Ευγενία Πανουργιά
 

Γιορτάζω και θυμάμαι

Η ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες. Εμείς θα ασχοληθούμε με την 4η και αγότερα με την 5η ( Η καταστροφή των Ψαρών και Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου)


1. Ξεκινώ με ανάγνωση στο βιβλίο μου στις σελ. 78-79

2.Δείχνω στον χάρτη μου το νησί Ψαρά

3.Απαντώ γραπτά στο τετράδιό μου τις ερωτήσεις 3,4,5 που αφορούν το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού, Η καταστροφή των Ψαρών

4. Πατώ στην παρακάτω εικόνα και διαβάζω στο ηλεκτρονικό βιβλίο για τον Κανάρη(αφού πατήσω στον υπερσύνδεσμο που υπάρχει κάτω από το κείμενο)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4632,20978/

τῶν Ψαρῶν τὴν ὁλόμαυρη ράχη

περπατώντας ἡ Δόξα μονάχη,

μελετᾶ τὰ λαμπρὰ παλληκάρια,

καὶ στὴν κόμη στεφάνη φορεῖ,

καμωμένο ἀπὸ λίγα χορτάρια,

ποὺ εἶχαν μείνει στὴν ἔρημη γῆ.

5. Απαντώ στα ερωτήματα που υπάρχουν στο τέλος της ηλεκτρονικής σελίδας:

α. Γραπτά στο πρώτο: Τι ήταν τα πυρπολικά και ποιος ο ρόλος τους στις ναυτικές επιχειρήσεις;

β.Προφορικά στο δεύτερο: Ποιες ήταν κυριότερες ναυτικές επιχειρήσεις που πήρε μέρος ο Κανάρης;


6.Ζωγραφίζω προαιρετικά μία εικόνα από τα κείμενα ή το ποίημα που διάβασα!


 7. Παρακουλουθώ προαιρετικά τις ταινίες:

α.Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη... Ψαραντώνης και Λ.Κλίνης

https://www.youtube.com/watch?v=JbCA5Uw2ptw&feature=emb_logo

 

β.e-stories: Η Καταστροφή των Ψαρών

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dF_27YGKzus&feature=emb_logo


γ.Μια ταινία της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης-περιπλάνηση στο βίο και το έργο του εθνικού μας ποιητή

Π.Ε.Ο.Φ - Διονύσιος Σολωμός, Εκπαιδευτική Τηλεόραση