Γ' - Μαθηματικά

27/03/2020

Ευγενία Πανουργιά


Λύνω στο τεράδιό μου τις ασκήσεις:


α.Αναλύω τους αριθμούς σε γινόμενα:

2.386=300+80+6=(2Χ1.000)+(3 Χ 100)+(8Χ10)+6

2.723=

950=

566=

444=

1.222=

2.038=

 

β.Μετρώ και γράφω τους αριθμούς από το 100 ως το 3.000 ανά 100


γ. Κατεβαίνω ανά 2 από το 222 ως το 122


δ.Επιλύω τους πολλαπλασιαμούς:

23Χ4=(20+3)Χ4=(20Χ4)+(3Χ4)=

48Χ7=

53Χ6=

186Χ5=

219Χ3=

189Χ2=

333Χ3=

 

ε.Επιλύω τις προσθέσεις:

48+56=

57+38=

59+87=

148+56=

240+85=

1.820+200=


ζ. Επιλύω τις αφαιρέσεις:

89-36=

48-29=

99-39=

268-59=

589-133=

705-226=


η.Παίζω και μαθαίνω!

(Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι για όλες τις ημέρες)

 

Οι αριθμοί μέχρι το 1.000

http://users.sch.gr/pkotsis/4/c-taxi/maths/q-c-math-arithmoi-os-1000%20%28Web%29/index.html

 

Οι αριθμοί ως το 3.000

http://users.sch.gr/pkotsis/4/c-taxi/maths/q-c-math-arithmoi-os-3000-a%20%28Web%29/index.html

 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/c-taxi/maths/q-c-math-arithmoi-os-3000-b%20%28Web%29/index.html