Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

    Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου2012 μέχρι την και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2012.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11Νοεμβρίου  2012 για τα επίπεδα:

α)    Β  (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική  γλώσσα και

β)    Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και Ισπανική  γλώσσα.

   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :

α. των 80 ευρώ για το επίπεδο            Β    ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),

β. των 80 ευρώ για το επίπεδο            Γ1   («πολύ καλή γνώση»).  

   Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

    Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

    Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.kpg.minedu.gov.gr.

    Όσο αφορά τους υποψηφίους του Ν. Φθιώτιδας, αυτοί μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας(Κύπρου 85, 4ος όροφος, 8.30-13.30 το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

     Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

                                                                                ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ