Οι αμυγδαλιές άνθισαν

 

Γ΄Τάξη 
                                                      Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας