Σχολικό έτος 2019-2020


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ: Παπαστάμου Βασιλική

ΤΡΙΤΗ: Ζιάκος Ανδρέας

ΤΕΤΑΡΤΗ: Γκούμπλια Γεωργία

ΠΕΜΠΤΗ: Πανουργιά Ευγενία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Θανασιά Αθηνά