Σχολικό έτος 2020-2021

 

Υπεύθυνοι Ολοημέρου Τμήματος ανά ημέρα:

Δευτέρα:  Γεωργία Γκούμπλια

Τρίτη: Στέλλα Αλεξανδράκη

Τετάρτη: Ευσταθία-Ελένη Παππά

Πέμπτη: Χαρίκλεια Σκαμαγκούλη

Παρασκευή: Ευγενία Πανουργιά