Σχολικό έτος 2021-2022 - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί Ολοημέρου Τμήματος

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί Ολοημέρου Τμήματος ανά ημέρα

Δευτέρα: Στέλλα Αλεξανδράκη 

Τρίτη: Γεωργία Παπαευθυμίου

Τετάρτη: Θεόνη Χλιάπη

Πέμπτη: Δήμητρα Γακοπούλου

Παρασκευή: Νικολέτα Ουζούνη