Σημερινές φωτογραφίες (09/01/2017) από το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας

φωτογραφίες: Βιολέτα Βαφιά