Ολοήμερο

«Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2012-2013».

 

Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Στα 6/θ και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων- φοιτούντων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

Σελίδες