Δ΄Τάξη

Μελέτη Περιβάλλοντος

Πολιτισμός- Μοτίβα και λαϊκή τέχνη

Πολλά είναι τα διακοσμητικά θέματα και τα μοτίβα που απαντώνται στη λαϊκή μας τέχνη. Πηγή έμπνευσης αποτελούσε η φύση: λουλούδια, καρποί, ζώα. Κεντημένα κυρίως πάνω σε υφάσματα αποτελούν υλικά τεκμήρια του παραδοσιακού πολιτισμού.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στα πλαίσια του πρώτου εργαστηρίου δεξιοτήτων με θεματική το “ευ ζην” ολοκληρώσαμε το θέμα της διατροφής και  καταφέραμε να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε για  να τρεφόμαστε σωστά με βάση τη μεσογειακή διατροφή!

Σελίδες