Ε' Τάξη

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε΄τάξης στην Αρχαιολογική συλλογή Ελάτειας- 7/6/2012

Χώμα - πέτρα- κόκαλο, ονομάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα στην Αρχαιολογική συλλογή της Ελάτειας και υλοποιείται από την ΙΔ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Σελίδες