"Διαγενεακή προσέγγιση της τοπικής ιστορίας"

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου της Αμφίκλειας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 πραγματοποίησαν πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα "Διαγενεακή προσέγγιση της τοπικής ιστορίας".

Σελίδες