Διαδικτυακή εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Λαμίας

Το Μουσικό Σχολείο Λαμίας και ο Δήμος Λαμιέων, θα σας παρουσιάσουν
διαδικτυακή εκδήλωση για την 25η Μαρτίου την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 11
π.μ. στο site του Δήμου Λαμιέων:

Σελίδες