Γ' Τάξη

Όχι στη βία! Ναι στη φιλία!

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. 

 

Στο σχολείο μας σήμερα ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.

Αναφέραμε περιστατικά που θεωρούνται συγκρούσεις και άλλα που διαπιστώνονται ως σχολική βία.

Ευέλικτη ζώνη:Τηλεόραση και παιδί

Στα πλαίσια τη Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά συμπλήρωσαν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο που είχε θέμα στάσεις, συμπεριφορές και προτιμήσεις τους σχετικά με την τηλεόραση, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Το κάθε παιδί πήγαινε μπροστά στον υπολογιστή, συμπλήρωνε τη φόρμα και ιδού τα συνολικά αποτελέσματα από τους 18 μαθητές της Γ΄τάξης:

Σελίδες