Γ' Τάξη

Αρνητικά και θετικά της τηλεόρασης

Την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης τα παιδιά της Γ΄τάξης, χωρισμένα σε δύο ομάδες συζήτησαν και βρήκαν τα αρνητικά και θετικά που έχει η τηλεόραση. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά!!

Συμμετοχή της Γ΄ τάξης στο διαγωνισμό της Unicef

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Unicef, "Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους", απευθυνόταν στους μαθητές όλων των τάξεων της Π.Ε. Οι μαθητές των Γ΄και Δ΄τάξεων μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι.

Σελίδες