Ενημέρωση για τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας, 08/03/2021

Αγαπητοί γονείς, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, εξ αποστάσεως με τη σύγχρονη διδασκαλία.

Δε λειτουργεί για τεχνικούς λόγους μόνο η η-ταξη(ασύγχρονη διδασκαλία)

Σελίδες