15.02.2022 ~12:00-14:00~Εργαστηριακός έλεγχος covid-19