Ανακύκλωση - πλαστικά καπάκια

Ανακύκλωση - πλαστικά καπάκια.

Το υλικό αυτό θα ανακυκλωθεί και δε θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Ακόμη θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία μέσω της αγοράς αναπηρικών αμαξιδίων.

Μπράβο στα παιδιά μας για την ευαισθητοποίησή τους και τη συμμετοχή στην προσπάθεια!!!