Απόφαση σχετικά με την λειτουργία των Σχολικών Μονάδων την Τετάρτη 20-1-2021