Διαδικτυακή σύνδεση με μαθητές άλλων χωρών

Την Τρίτη 23/05/2023, οι μαθητές της Ε’ τάξης, στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning “Le monde réel et le monde virtuel : Se déplacer en sécurité” (Ο πραγματικός και ο εικονικός κόσμος. Μετακινούμαι με ασφάλεια) είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν διαδικτυακά με μαθητές δημοτικού από τις άλλες τρεις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της βιντεοσυνομιλίας η γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα γαλλικά. Μαθητές από κάθε χώρα παρουσίασαν τα ενδιαφέροντα των συμμαθητών τους και τις αγαπημένες τους δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους. Η συνάντηση αυτή έληξε με διασκεδαστικό τρόπο αφού όλοι οι μαθητές πήραν μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στο δρόμο και τα σήματα οδικής κυκλοφορίας καθώς και ερωτήσεις για τους κινδύνους που κρύβει η χρήση του διαδικτύου και πως μπορεί κάποιος να τους αποφύγει. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκαν όλες οι δράσεις του προγράμματος που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022.

Γιόλα Γκόλφη ΠΕ05

Η παρουσίαση του Προγράμματος στο παρακάτω βίντεο: (Πατήστε πάνω στην εικόνα)