Επίσκεψη σε Μουσείο

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές της Α΄ Τάξης επισκεφθήκανε

το Μουσείο Άρτου και των Επαγγελμάτων στην Αμφίκλεια.