Εποπτικό υλικό

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος συχνά επιβεβαιώνεται, πως "μια εικόνα...χίλιες λέξεις"