Γ' Μαθηματικά

24/03/2020

Ευγενία Πανουργιά


Λύνω τις ασκήσεις στο τετράδιό μου των Μαθηματικών

Α. Λύνω τις προσθέσεις

Κάνω τις επαληθεύσεις μόνο στην τελευταία σειρά των παρακάτω ασκήσεων

1:     798

     + 907

 

2:     669

    + 588

 

3:      65

    + 758

 

4:      86

     + 623

 

5:     836

     + 721

 

6:     434

     + 861

 

7:       91

     + 429

 

8:     624

     + 385

 

9:     209

      + 42

 

10:    632

     + 281

 

11:    565

     + 124

 

12:     753

      + 154

 

13:     670

      + 738

 

14:     716

      + 824

 

15:     928

      + 334

 

α.Λύνω τις αφαιρέσεις στο τετράδιό μου


β.Επαληθεύσεις κάνω μόνο σε τρεις ασκήσεις


1:     669

    − 588

 

2:     836

     − 721

 

3:     624

    − 385

 

4:     209

      − 42

 

5:     632

     − 281

 

6:     565

     − 124

 

7:     753

     − 154

 

8:     928

     − 334

 

9:     991

     − 598

 

10:     799

      − 549

 

11:     880

      − 535

 

12:     852

      − 513

 

13:     229

      − 104

 

14:     804

      − 408

 

15:     698

       − 620

 

Καλή επιτυχία!!!